Vår historia

Djur2000 grundades år 2000 på en högstadieskola i nordvästra Skåne av en 14-årig elev som fått höra om hur hans jämnåriga klasskompisar brutalt stenat ihjäl en fågelunge på skolgården. Tanken var då som nu, att upplysa barn och ungdomar om att djur också har känslor och kan känna smärta precis som du och jag. Skillnaden är att djuren inte kan tala samma språk som vi – homo sapiens sapiens – det superintelligenta djur som kallas “människa”. Vi har makten och just därför som vi har makten vilar ett tungt ansvar på oss – att skydda de som inte kan tala. Eller som Pippi Långstrump en gång sa:
“Att den som är väldigt stark, måste också vara väldigt snäll”.

I över 15 år år har Djur2000 drivit ett stort antal kampanjer och projekt med alltifrån föreläsningar brett utspridda på grundskolor i Sverige – till egna välgörenhetskonserter och galor med rikskända artister. Allt med syftet att göra människor mer medvetna om djurens situation och att förebygga och stoppa meninglöst våld på djur. Utöver egna insamlingsprojekt – har föreningen även arbetet aktivt med att stötta andra djurskyddsföreningars mer politiska arbete – genom spridning av deras aktiviteter och kampanjer. Föreningen har också under åren hjälpt ett stort antal djur som blivit misshandlade – att hitta nya hem – tack vare de många skolelever man kommer i kontakt med. Hjälp med omplaceringar har blivit en oundviklig del. Djur2000 har även förmedlat råd i djurskyddsärenden till privatpersoner över hela Sverige. Inte minst har spridning och delaktig via olika sociala medier blivit en viktig kanal. Mellan år 2010 och 2013 var Djur2000 officiellt ungdomsförbund till Djurskyddet Sverige. Sedan år 2014 är man åter en helt fristående och oberoende organisation – som med egna projekt kämpar vidare med samma syfte som tidigare, att stoppa meningslöst våld på djur genom olika insatser, i bland annat grundskolan, där allting en gång började. Sedan år 2013 arbetar Djur2000 även mer med internationell djurhållning ute i Europa genom högst aktivt samarbete med andra välgörenhetsorganisationer, bland annat www.dogrescue.se och www.dogrescue.ro

År 2000

År 2000 startar Joakim Malmberg endast 14 år gammal upp det som Djurskyddet Sverige senare i sitt mittuppslag sommaren 2001 omskriver som: ”Sveriges första djurskyddsförening, enbart startad av skolelever, riktad åt skolelever och driven av skolelever”. Föreningen förankras genom skolans elevråd och man väljer representanter ifrån varje åttondeklass med olika ansvarsområden som bildar en styrelse. Redan ett par månader efter grundandet sade TV4 i ett reportage: ”Hur organisationen är uppbyggd kan nästan liknas som ett storföretags”.

År 2001

År 2001 arrangerar man sin första välgörenhetsgala med gästartister och för första gången omskrivs föreningen i media. Medier som uppmärksammar initiativet är: Helsingborgs Dagblad, TV4-Halland, Laholms tidning, Magasin Båstad, den rikstäckande facktidningen Djurskyddet, Kalle Ankas serietidning, Region Skåne och Skandias stiftelse Idéer för livet. Tre månader efter välgörenhetsgalan var det dags för nästa projekt: ”Djurens Dag” på skolan. Joakim skriver som 15åring ihop en föreläsning kombinerad show kallad ”Olika samband” som ses av ett par hundra elever. Innehållet drar bland annat paralleller med hur förintelsen under andra världskriget liknade dagens djurindustri – och EU:s djurtransporter där boskapsdjur systematiskt sitter inspärrade i trånga djurtransporter i över 48h – utan mat, vila eller ens lite vatten – varav många dör under färden. Föreläsningen uppmanar också eleverna på skolan att vanliga husdjur inte bara är något man skall skaffa för att det är “gulligt”, utan att det innebär ett stort ansvar under många år framåt att skaffa ett husdjur genom exemplet “sommarkatter” som tas om hand under ett par månader – för att sedan överges och lämnas till ett osäkert öde och svält under den kalla vintern. Föreläsningen som kom till innan youtube och andra sociala kanaler var uppfunna, kombinerade filmreportage, musik, ljus och noga utvalda bilder. Med andra jämnåriga skolelever på scen blev föreläsningen en stor succé – vilket följdes upp året efter med en ny version. Andra skolor kontaktade Djur2000 eftersom dessa hade hört talas om projektet. Djur2000 och föreläsningen ”Olika Samband”  började besöka närliggande skolor.

År 2002

År 2002 hade Joakim blivit 16år gammal och lämnade högstadiet för gymnasiet. Han beslutade då om att tillsätta en Huvudstyrelse som han kunde medverka i eftersom Djur2000 fortfarande bara var i ett tidigt stadium. Föreningens huvudsäte lämnade i och med detta Strandängsskolan i Båstad och man ansökte om eget organisationsnummer som registrerades år 2003. Djur2000 fortsatte sin skolverksamhet – och då fler skolor visade sig vara intresserade av att starta upp lokala varianter av Djur2000, skedde så under den unga Huvudstyrelsen. Mellan år 2002 och 2004 testdrev Djur2000 ett Skolmedlemskap som ett pilotprojekt på tre skolor i tre kommuner: Båstad, Ängelholm och Kävlinge. Många runt om i landet skrev till Joakim och berömde honom för det fina arbetet han gjorde för djuren och ungdomarna. En av dessa var bland annat Harry Pettersson. chefsveterinär för Helsingborgs stordjursavdelning och kändisen Lasse Berghagen.

År 2003

År 2003 tilldelades Joakim Malmberg som grundare av Djur2000, Sveriges Djurskyddsföreningars Riksförbunds ungdomsstipendium – som instiftades samma år med anledning av att flertalet aktörer, däribland lokala djurskyddsföreningar anslutna till Djurskyddet Sverige, uppmanat om detta och skrivit till styrelsen och berättat om Joakims arbete på lokala grundskolor. Summan på tiotusen kronor skänkte Joakim direkt till föreningen eftersom det inte fanns tillräckligt med kapital för att fortsätta med Skolmedlemskapet. Föreningen som enbart bestod av tonåringar saknade också kunskap om hur man skulle införskaffa kapital liksom hur man drev en hel huvudorganisation med underavdelningar
 i olika städer. Därför avslutades projektet med skolmedlemskap och lokalföreningar efter bara två år. Joakim som grundare gav dock inte upp det arbete han påbörjat. Istället för skolmedlemskap valde han att inrikta sig på att stärka Djur2000 som varumärke. Detta ville han göra genom att engagera fler svenska kändisar i den numera årliga Välgörenhetsgala Djur2000 arrangerat tre år i rad. Han började skriva brev till alla möjliga artister för att be om hjälp. Joakim satte även samman en ny styrelse – nu med vänner och elever ifrån flera olika närliggande gymnasieskolor – inte begränsad till en enda skola. År 2003 fortsätter Djur2000 att åka runt och föreläsa med elever på alltfler grundskolor. År 2003 bjuds även Djur2000 in till Blå Hallen i Stockholm för att medverka på en middagsbjudning med andra ungdomsorganisationer.

År 2004

År 2004 byter Huvudstyrelsen namn till Centralstyrelsen. Samma år arrangerar föreningen sin hittills största välgörenhetsgala; “Skrattgala i Båstad”. Medverkande på galan är bland annat några av Sveriges mest kända komiker och TV-profiler – som alla ställer upp ideellt utan någon ekonomisk ersättning. Några av de medverkande är: Peter Wahlbeck, Johan Glans, David Batra, Ami Hallberg, Måns Möller och Patrik Larsson. Utöver detta spelar även liveband som Niccokick och delar av The Ark. Arrangemanget hålls i den gamla gymnastikhallen på Strandängsskolan i Båstad då Båstad kommun nekat ungdomarna att ha den på andra föreslagna platser utomhus i kommunen. Eventet “Skrattgala i Båstad” blir en given succé för föreningen och Joakim som nyligen hunnit fylla 18år.

I slutet av år 2004 byter föreningen också logotyp – och får en grafisk identitet, tack vare designeleven Niklas Persson. Den tidigare logotypen framtagen av eleven Henrik Nilsson som verkade mellan år 2000 – 2004 läggs på hyllan. Joakim som sedan fyra år tillbaka kämpat hårt med både insamlingsarbete för djuren och aktiviteter för ungdomar börjar dock bli trött. Att driva Djur2000 som ett oavlönat projekt sidan om heltidsstudier i skolan och vanligt extraarbete för att få ihop en vettig inkomst själv – tar på krafterna. Han går in i väggen.

Under hösten år 2004 är Djur2000 värdar för Stiftelsen Forskning Utan Djurförsöks 40års jubileum i Stockholm. Djur2000 flyger upp till Stockholm och avslutar kvällen med en egen specialskriven föreställning på Van Der Nootska Palatset inför delar av den svenska djurskyddseliten.

År 2005

År 2005 genomför Djur2000 en marknadsundersökning där 1000 skolelever i åldrarna 13-19 år får svara på frågor om djurskydd och konsumtion. Undersökningen ligger till grund för en ny föreläsning i Halmstad kommun med fokus på sambandet mellan vanlig konsumtion och hur denna påverkar dagens djurhållning.

År 2005 arrangerar Djur2000 sin årliga välgörenhetsgala för femte året i rad med fortsatt kända artister som ställer upp ideellt för föreningen. Några av dessa är bland annat: Peter Wahlbeck, Nick Borgen och Susie Päivärinta ifrån den tidigare popduon “Lili & Susie” som haft ett stort stort djurengagemang.

Efter välgörenhetsgalan beslutar sig Joakim för att lägga föreningen vilande. Att jobba ideellt tar på krafterna. Djur2000 är fortfarande beroende av en ideell drivkraft och många i den unga styrelsen har nu slutat gymnasiet – på väg att flytta till andra städer för jobb eller vidareutbildning.

År 2006-2007

Under år 2006-2007 ligger föreningen vilande utan officiell verksamhet.

I slutet av år 2007 tas verksamheten upp på nytt i mindre skala.

År 2008

Under år 2008 författas en ny mångårig strategi för Djur2000 genom en ny projektansökan: ”Medveten Ungdom” – för att påbörja uppbyggandet av en mer slagkraftig och kunskapsbestående organisation, än tidigare. Det har nu börjat bli mer allmänt känt att djurindustrin till mångt om mycket påverkar klimathotet negativt enligt FN:s klimatpanel. Det bubblar i medierna om att vi måste nå “två graders målet” och det globala hotet börjar bli ett faktum. År 2008 medverkar Djur2000 på Världsnaturfondens (WWF:s) världskonferens om det globala klimathotet ur ungas perspektiv som äger rum i Örebro. Joakim uppmanas samma år att kontakta en av Sveriges äldsta och största djurskyddsföreningar, Djurskyddet Sverige, med en projektansökan om ekonomiskt bidrag för att starta upp projektet: “Medveten Ungdom” som tar upp förhållandet mellan djurindustrin och det alltmer högaktuella klimathotet. Målet med projektet är att skapa en förståelse för problemet i hur man kan förbättra både för djuren och klimatet genom medveten konsumtion. Rent praktiskt vill man turnera med en föreläsning på ett 60-tal svenska grundskolor under en period om tre år. Man vill också kunna ansluta skolorna till ett skolmedlemskap, som liknar det man testbedrivit tidigare i mindre skala för att få en återkommande vinning ur det och ett successivt ökat medlemsantal med återkommande stående intäkter. Vidare skall projektet “Medveten Ungdom” utvecklas till att bestå utav föreläsningar med flera olika teman som väljs från år till år.

År 2009

År 2009 skickas projektansökan för “Medveten Ungdom” in till Djurskyddet Sverige – som mottas väl av förbundets ekonomiansvariga, Bruna Maras. Ett möte sker på Djurskyddets kansli i Stockholm med förbundssekreteraren och delar av styrelsen. Efter ytterligare medverkan på Djurskyddet Sveriges årsmöte i Sollentuna, lämnas ett förslag till Djur2000 – om att man istället kan få bli Djurskyddet Sveriges ungdomsförbund. Förbundet själva har under en längre tid kämpat med en allt sämre ekonomi och ett allt lägre medlemsantal. Förbundet vars medlemmar till största delen utgörs av äldre vuxna och pensionärer har speciellt problem med att nå ut till ungdomar – just den målgrupp Djur2000 specialiserat sig och inriktat sig på de senaste tio åren. Ett avtal om samarbete tas fram.

År 2010

År 2010 arbetar Djur2000 med att etablera en social närvaro på Internet genom att bland annat digitalisera delar av sina tidigare projekt. Dokumentärfilmen: “A new day has come” produceras av föreningen. Under hösten samma år blir man officiellt ungdomsförbund till Djurskyddet Sverige. Föreläsningen “Medveten ungdom” har premiär på Dunkers Kulturhus i Helsingborg, arrangerad av Helsingborgs stad. Ett 50-tal grundskolor kontaktas och erhåller ett speciellt framtaget “Skolpaket” med information och uppmaning att boka föreläsningen. Men skolorna har inte ekonomi att finansiera det hela själva och Djur2000 saknar egen ekonomi.Djurskyddet Sverige har själva problem med alltför höga kostnader internt. Det talas om “hur länge Djurskyddet Sverige själva kan överleva!?”, att en radikal förändring måste till. På grund av omorganisation och försvagad ekonomi, manas alla anslutna föreningar till kraftiga besparingar. Som nyblivet ungdomsförbund erhåller Djur2000 inte det ekonomiska stöd eller den hjälp med statliga projektansökningar man från början blivit lovad – vilket gör att projektet “Medveten Ungdom” läggs ner.

År 2011-2012

År 2011 – 2012 kämpar Djur2000 på i mindre skala med anledning av ej utbetalda bidrag. Desto mer arbetar man via sociala medier där man hjälper till att sprida kunskap och information samt ge rådgivning till människor som behöver hjälp med att omplacera djur. Ett antal projektansökningar skickas iväg. Föreningen avtackar Alexander Troff som styrelseordförande. Föreningen genomför ett fåtal föreläsningar och skolbesök i bland annat Kristianstad, Helsingborg, Västerås, Visby och Malmö. Föreningen närvarar även i SVT Debatts program kring de svenska djurparkerna.

År 2013

År 2013 lämnar Djur2000 samarbetet med Djurskyddet Sverige och återgår till att bli en fristående förening. Föreningen sänker även sina lokalkostnader genom att byta lokal. Man arbetar fortsatt med aktiv spridning via sociala medier. Föreningen fortsätter att etablera kontakter med högstadieskolor runt om i Sverige genom brev och telefonkontakt. Föreningen inleder samarbete med föreningen DogRescue Sweden – för att hjälpa till att stötta ett projekt för utsatta gatuhundar i Rumänien.

År 2014-2015

År 2014-2015 fortsätter Djur2000 att samla in pengar för att kunna växa. Beslut har tagits att inga nya projekt skall startas förrän där finns ett större sparkapital insamlat. Grundskolor som vill, kan mot egen kostnad, fortsatt boka informations-föreläsningar med Djur2000. Djur2000 fortsätter att jobba tillsammans med föreningen DogRescue för att rädda gatuhundarna i Rumänien. Tillsammans med DogRescue Romania inleder man ett nytt samarbete nere på plats i Bukarest.

År 2016

Djur2000 fördjupar sitt arbete med föreningen DogRescue och DogRescue Romania – för att rädda gatuhundarna i Rumänien.  Grundskolor som vill, kan mot egen kostnad, fortsatt boka föreläsningar med Djur2000.

Hjälp oss att hjälpa

Då Djur2000 är helt opolitiskt bundna är man beroende av gåvor och bidrag ifrån allmänheten.

Skänk oss ett valfritt bidrag