Boka föreläsning

v

“Man måste inte vara vegan eller vegaterian. Det här handlar om att stoppa meningslöst våld och att ha en respektfull inställning till djuren.”

v

“Föreläsningen var en av de bästa i mitt liv!”

v

“Djur2000 jobbar för att ungdomar skall känna sig delaktiga i ett problem de faktiskt kan göra nåt åt.”

v

“Det är bra att det finns den här typen av organisationer som kämpar för både djur och ungdomar.”

Vill du att Djur2000 kommer till din skola och föreläser?

Skolans namn:

Kontaktperson:

E-post:

Telefon (dagtid):

Jag/Vi önskar kontakt för att:

Eventuellt meddelande